-->
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now
પોલીસ કોંસ્ટેબલ, PSI, PI ની તૈયારી કરી રહ્યા હોય એના માટે મટીરીયલ મેળવવા માગતા હોય તો અમારી ટેલીગ્રામ ચેનલ માં જોડાવો Join Now

Latest Posts

View all
Adarsh Nivasi Shala Meghraj Pravasi Shikshak Recruitment 2021

Adarsh Nivasi Shala Meghraj Pravasi Shikshak Recruitment 2021

Adarsh Nivasi Shala Meghraj Pravasi Shikshak Recruitment 2021 Adarsh Nivasi Shala Meghraj…
Virthava Ashram Shala Vidhyashayak Recruitment 2021

Virthava Ashram Shala Vidhyashayak Recruitment 2021

Virthava Ashram Shala Vidhyashayak Recruitment 2021 Dang Swaraj Ashram Shala Awha Under A…
Khurdi Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021

Khurdi Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021

Khurdi Ashram Shala Vidhyasahayak Recruitment 2021  Vanvasi Manav Kalyan Trust Khurdi Ahs…
Uttar Buniyadi Aashram Shala Kumkuva Shiskshan Sahayak Recruitment 2021

Uttar Buniyadi Aashram Shala Kumkuva Shiskshan Sahayak Recruitment 2021

Uttar Buniyadi Aashram Shala Kumkuva Shiskshan Sahayak Recruitment 2021  Uttar Buniyadi A…
Khadi Kutir Vedchi Ashram Shala Shikshan Sahayak Recruitment 2021

Khadi Kutir Vedchi Ashram Shala Shikshan Sahayak Recruitment 2021

Khadi Kutir Vedchi Ashram Shala Shikshan Sahayak Recruitment 2021 Khadi Kutir Vedchi Ashr…
GPSC Police Inspector (Advt. No. 110/2019-20) PET/ PST scheduled on 17th June, 2021 Postponed Notification

GPSC Police Inspector (Advt. No. 110/2019-20) PET/ PST scheduled on 17th June, 2021 Postponed Notification

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Charmain Shree Dinesh Dasa has published a notif…
Gujarat Board's Std.10 Marksheet Decision Will Be Taken Next week

Gujarat Board's Std.10 Marksheet Decision Will Be Taken Next week

Gujarat Board's Std.10 Marksheet Decision Will Be Taken Next week, 12-Members Committ…
GCERT Textbook Gujarati Medium And English Medium Standard 1 To 12 @ https://gcert.gujarat.gov.in/gcert

GCERT Textbook Gujarati Medium And English Medium Standard 1 To 12 @ https://gcert.gujarat.gov.in/gcert

GCERT Textbook Gujarati Medium Standard 1st Sem-1 & Sem-2 Pdf @ https://gcert.gujarat…