-->
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now
પોલીસ કોંસ્ટેબલ, PSI, PI ની તૈયારી કરી રહ્યા હોય એના માટે મટીરીયલ મેળવવા માગતા હોય તો અમારી ટેલીગ્રામ ચેનલ માં જોડાવો Join Now

Labels: Important

GSSSB Accountant/ Auditor/ Superintendent (Advt. No. 184/201920) Exam Postponed Notification 2021

GSSSB Accountant/ Auditor/ Superintendent (Advt. No. 184/201920) Exam Postponed Notification 2021

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published Exam Postponed Notification for t…
GUJARAT COVID-19 UPDATE

GUJARAT COVID-19 UPDATE

GUJARAT CORONA CASE UPDATE Registration for next phase of COVID19 Vaccination on Co-WIN2.…
NTSE Exam Jahernamu (Notification) 2O2O Declered

NTSE Exam Jahernamu (Notification) 2O2O Declered

NTSE EXAM JAHERNAMU (Notification) 2O2O DECLARED [NTSE]  National Talent Search Examinati…
TET Exam Realtes Latest Good News

TET Exam Realtes Latest Good News

TET Exam Realtes Latest Good News Competitors who have passed TET once will have the op…
Talim Rojgar Gujarat Online Registration 2020 @Talimrojgar Gujarat Gov In

Talim Rojgar Gujarat Online Registration 2020 @Talimrojgar Gujarat Gov In

Talim Rojgar Gujarat Online Registration 2020 @Talimrojgar Gujarat Gov In Talim Rojgar, G…
The state government provides Rs. Read and share about 500 financial aid schemes

The state government provides Rs. Read and share about 500 financial aid schemes

Who can benefit? : Financial assistance scheme for destitute old people and destitute …