-->
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારી ટેલીગ્રામ ચેનલ મા જોડાવો Join Now

Labels: Results

HNGU Online Exam Result Declare/ Check Your Result Now

HNGU Online Exam Result Declare/ Check Your Result Now

HNGU Online Exam Result Declare/ Check Your Result Now  Hemchandracharya North Gujarat Un…
No image

SPIPA Results 2020 for UPSC Exam

Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA)  has published result for the U…
No image

GPSC Assistant Inspector Of Motor Vehicle Result 2020 Declare

GPSC Assistant Inspector Of Motor Vehicle Result 2020 GPSC Assistant Inspector Of Motor V…
Anganwadi Results 2020 Merit List (2nd Round)

Anganwadi Results 2020 Merit List (2nd Round)

Anganwadi First Round Results for 6 District has Been Published today. More information …
Std.10 Purak Pariksha Results Vitran Notification

Std.10 Purak Pariksha Results Vitran Notification

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board has published a new notification f…