-->
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારી ટેલીગ્રામ ચેનલ મા જોડાવો Join Now

Labels: Rozgaar Samachar

Gujarat Rojgar Samachar : 22/10/2020 [gujaratinformation.net]

Gujarat Rojgar Samachar : 22/10/2020 [gujaratinformation.net]

Gujarat Information Department published weekly Employment News in Gujarati with name &…
No image

Gujarat Rozgaar Samachar 30-09-2020

Gujarat Rozgaar Samachar 30-09-2020 Want to Get Current Information about Gujarat Rozgaar…
Download Gujarat Rozgaar Samachar (09-09-2020)

Download Gujarat Rozgaar Samachar (09-09-2020)

Download Gujarat Rozgaar Samachar (09-09-2020) Government of Gujarat Download Gujarat R…
Gujarat Rozgaar Samachar Dated 02-09-2020

Gujarat Rozgaar Samachar Dated 02-09-2020

Download Gujarat Rozgaar Samachar (09-09-2020) Government of Gujarat Download Gujarat Roz…
The Modi government took an important decision regarding the last year's examinations of colleges and universities

The Modi government took an important decision regarding the last year's examinations of colleges and universities

The University Grants Commission (UGC) has decided not to cancel the final year examinati…